PATENTOVÁ LISTINA

Číslo 280314 09. 12. 1999
Číslo 258401 03. 11. 2006
Číslo 288349 02. 02. 2016

OSVEDČENIE O ZÁPISE OCHRANNEJ ZNÁMKY

Číslo 228884 15. 12. 2010
Číslo 228885 15. 12. 2010
Číslo 228982 16. 12. 2010

OSVEDČENIE O ZÁPISE ÚŽITKOVÉHO VZORU

Číslo 3040 20. 09. 2001
Číslo 3633 13. 08. 2003
Číslo 3588 18. 06. 2003
Číslo 3626 23. 07. 2003
Číslo 3836 11. 05. 2004
Číslo 3913 08. 07. 2004
Číslo 6690 17. 01. 2014

ENVIROMENTÁLNY JÓDOVÝ DEFICIT A S NÍM SPOJENÉ PROBLÉMY

TURIANICA, I. a kolektív, Nitra 2007
ISBN 9788088943242

2000 Outstanding Scientists 2010

Cambridgeshire, Melrose Press Ltd 2010

ISBN 9781903986349

0
PATENTOVÉ VZORY OD R.
0
PATENTOVÉ DOKLADY
0
OSVEDČENIA O ZÁPISE OCHRANNEJ ZNÁMKY
0
OSVEDČENÍ O ZÁPISE ÚŽITKOVÉHO VZORU